αντιτιμα χρησησ αθλητικων εγκαταστασεων

Σύμφωνα με την απόφαση 13/2021 της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αλοννήσου (ΑΔΑ: 6ΞΙ3ΩΨ6-Χ7Φ) τα αντίτιμα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αλοννήσου διαμορφώνονται ως εξής.

Α. Σωματείο/ Σύλλογος

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Α/Α

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΧΩΡΟΣ

ΧΡΗΣΗ

 

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

Προπόνηση

50 € / πω (προπονητική ώρα)

Α) Το ετήσιο ποσό χρέωσης προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των χρησιμοποιούμενων εβδομαδιαίων προπονητικών ωρών, επί της τιμής της ώρας ανά κατηγορία.

Π.χ. για σωματείο που έλαβε 4 πω/εβδομάδα, προκύπτει χρέωση :

4ω Χ 50,00 € = 200,00 €/έτος

Β) Προπονητική ώρα νοείται ο χρόνος που πραγματοποιείται η προπόνηση και δε συνδέεται με την χρονολογική ώρα (60 λεπτά).

Εκδήλωση/ Διοργάνωση

ΔΩΡΕΑΝ

Εφόσον πραγματοποιηθεί στις προπονητικές ώρες που έχουν χορηγηθεί ή σε κενή ώρα ωραρίου της αίθουσας.

2.

Αίθουσα

Ενδυνάμωσης

Προπόνηση

100 € / πω

35 € / πω μαζί με τη χρήση του χώρου Πολλαπλών Χρήσεων ή Μπάσκετ Παρκέ

Α) Το ετήσιο ποσό χρέωσης προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των χρησιμοποιούμενων εβδομαδιαίων προπονητικών ωρών, επί της τιμής της ώρας ανά κατηγορία.

Π.χ. για σωματείο που έλαβε 4 πω/εβδομάδα, προκύπτει χρέωση :

4ω Χ 100,00 € = 400,00 €/έτος

Β) Προπονητική ώρα νοείται ο χρόνος που πραγματοποιείται η προπόνηση και δε συνδέεται με την χρονολογική ώρα (60 λεπτά).

3.

Αίθουσα κλειστού γηπέδου μπάσκετ

Προπόνηση

70 € / πω

Αγώνας επαγγελματικής κατηγορίας

α) 15% επί των εισπράξεων των εισιτηρίων του αγώνα

β) ΔΩΡΕΑΝ σε περίπτωση μην ύπαρξης εισιτηρίου

Πληρωμή εφάπαξ

Αγώνας ψυχαγωγικού χαρακτήρα

α) 10 € / αγώνα

β) ΔΩΡΕΑΝ σε περίπτωση συνδιοργάνωσης με το Δήμο Αλοννήσου

Πληρωμή εφάπαξ.

Εκδήλωση/ Διοργάνωση

α) 10 € / εκδήλωση

β) ΔΩΡΕΑΝ σε περίπτωση συνδιοργάνωσης με το Δήμο Αλοννήσου

Πληρωμή εφάπαξ

4.

Αίθουσα κλειστού γηπέδου μπάσκετ

Γραφείο

50€ μηνιαίως

Η μίσθωση δεν θα ξεπερνά την διάρκεια ενός έτους.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ & ΣΤΙΒΟΥ

Α/Α

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΧΩΡΟΣ

ΧΡΗΣΗ

 

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

Γήπεδο ποδοσφαίρου (συνθετικός χλοοτάπητας) ή στίβου(ταρτάν)

Προπόνηση

50 € / πω (προπονητική ώρα)

Α) Το ετήσιο ποσό χρέωσης προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των χρησιμοποιούμενων εβδομαδιαίων προπονητικών ωρών, επί της τιμής της ώρας ανά κατηγορία.

Π.χ. για σωματείο που έλαβε 4 πω/εβδομάδα, προκύπτει χρέωση :

4ω Χ 50,00 € = 200,00 €/έτος

Β) Προπονητική ώρα νοείται ο χρόνος που πραγματοποιείται η προπόνηση και δε συνδέεται με την χρονολογική ώρα (60 λεπτά).

Αγώνας επαγγελματικής κατηγορίας

α) 15% επί των εισπράξεων των εισιτηρίων του αγώνα

β) ΔΩΡΕΑΝ σε περίπτωση μην ύπαρξης εισιτηρίου

Πληρωμή εφάπαξ

Αγώνας ψυχαγωγικού χαρακτήρα

α) 10 € / αγώνα

β) ΔΩΡΕΑΝ σε περίπτωση συνδιοργάνωσης με το Δήμο Αλοννήσου

Πληρωμή εφάπαξ

Εκδήλωση/ Διοργάνωση

α) 10 € / εκδήλωση

β) ΔΩΡΕΑΝ σε περίπτωση συνδιοργάνωσης με το Δήμο Αλοννήσου

Πληρωμή εφάπαξ


Β. Δημόσιος Φορέας

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Α/Α

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΧΩΡΟΣ

ΧΡΗΣΗ

 

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

Προπόνηση

2 € / προπόνηση

με μέγιστη διάρκεια 1 ½ ώρες

Πληρωμή εφάπαξ

Εκδήλωση/ Διοργάνωση (ελάχιστη χρέωση τρίωρης διάρκειας)

α) 25 € / εκδήλωση

β) ΔΩΡΕΑΝ σε περίπτωση συνδιοργάνωσης με το Δήμο Αλοννήσου

Πληρωμή εφάπαξ.

Η 3ωρη διάρκεια αφορά μόνο στην εκδήλωση. Ο χρόνος προετοιμασίας αυτής (σκηνικά, διευθέτηση χώρου, κλπ.) δεν περιλαμβάνεται και συμφωνείται εύλογος χρόνος, αναλόγως του τύπου της εκδήλωσης, τέτοιος που δεν θα διαταράσσει το πρόγραμμα των προπονήσεων και δεν θα υπερβαίνει το προσήκον μέτρο.

Εκδήλωση/ Διοργάνωση (πέραν της τρίωρης διάρκειας)

α) 5 € / ώρα απασχόλησης

β) ΔΩΡΕΑΝ σε περίπτωση συνδιοργάνωσης με το Δήμο Αλοννήσου

Πληρωμή εφάπαξ

2.

Αίθουσα

ενδυνάμωσης

 

 

 

 

3.

Αίθουσα κλειστού γηπέδου μπάσκετ

Προπόνηση

5 € / προπόνηση

με μέγιστη διάρκεια 1 ½ ώρες

Πληρωμή εφάπαξ

Αγώνας ψυχαγωγικού χαρακτήρα

10 € / αγώνα

Πληρωμή εφάπαξ

Εκδήλωση/ Διοργάνωση (ελάχιστη χρέωση τρίωρης διάρκειας)

α) 50 € / εκδήλωση

β) ΔΩΡΕΑΝ σε περίπτωση συνδιοργάνωσης με το Δήμο Αλοννήσου

Πληρωμή εφάπαξ.

Η 3ωρη διάρκεια αφορά μόνο στην εκδήλωση. Ο χρόνος προετοιμασίας αυτής (σκηνικά, διευθέτηση χώρου, κλπ.) δεν περιλαμβάνεται και συμφωνείται εύλογος χρόνος, αναλόγως του τύπου της εκδήλωσης, τέτοιος που δεν θα διαταράσσει το πρόγραμμα των προπονήσεων και δεν θα υπερβαίνει το προσήκον μέτρο.

Εκδήλωση/ Διοργάνωση (πέραν της τρίωρης διάρκειας)

α) 5 € / ώρα απασχόλησης

β) ΔΩΡΕΑΝ σε περίπτωση συνδιοργάνωσης με το Δήμο Αλοννήσου

Πληρωμή εφάπαξ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ & ΣΤΙΒΟΥ

Α/Α

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΧΩΡΟΣ

ΧΡΗΣΗ

 

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

Γήπεδο ποδοσφαίρου (συνθετικός χλοοτάπητας) ή στίβου(ταρτάν)

Προπόνηση

10 € / προπόνηση

με μέγιστη διάρκεια 2 ½ ώρες

Πληρωμή εφάπαξ

Αγώνας ψυχαγωγικού χαρακτήρα

α) 10 € / αγώνα

β) ΔΩΡΕΑΝ σε περίπτωση συνδιοργάνωσης με το Δήμο Αλοννήσου

Πληρωμή εφάπαξ

Εκδήλωση/ Διοργάνωση

α) 10 € / εκδήλωση

β) ΔΩΡΕΑΝ σε περίπτωση συνδιοργάνωσης με το Δήμο Αλοννήσου

Πληρωμή εφάπαξ


Γ. Ιδιωτικός Φορέας

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Α/Α

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΧΩΡΟΣ

ΧΡΗΣΗ

 

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

Προπόνηση

2 € / προπόνηση

με μέγιστη διάρκεια 1 ½ ώρες

Πληρωμή εφάπαξ

Εκδήλωση/ Διοργάνωση (ελάχιστη χρέωση τρίωρης διάρκειας)

α) 50 €/ εκδήλωση

β) ΔΩΡΕΑΝ σε περίπτωση συνδιοργάνωσης με το Δήμο Αλοννήσου

Πληρωμή εφάπαξ.

Η 3ωρη διάρκεια αφορά μόνο στην εκδήλωση. Ο χρόνος προετοιμασίας αυτής (σκηνικά, διευθέτηση χώρου, κλπ.) δεν περιλαμβάνεται και συμφωνείται εύλογος χρόνος, αναλόγως του τύπου της εκδήλωσης, τέτοιος που δεν θα διαταράσσει το πρόγραμμα των προπονήσεων και δεν θα υπερβαίνει το προσήκον μέτρο.

Εκδήλωση/ Διοργάνωση (πέραν της τρίωρης διάρκειας)

α) 5 €/ ώρα απασχόλησης

β) ΔΩΡΕΑΝ σε περίπτωση συνδιοργάνωσης με το Δήμο Αλοννήσου

Πληρωμή εφάπαξ

2.

Αίθουσα

ενδυνάμωσης

Προπόνηση

8 € / προπόνηση

Πληρωμή εφάπαξ

 

3.

Αίθουσα

κλειστού γηπέδου μπάσκετ

Προπόνηση

5 € / προπόνηση

Πληρωμή εφάπαξ

Αγώνας ψυχαγωγικού χαρακτήρα

α) 10 € / αγώνα

β) ΔΩΡΕΑΝ σε περίπτωση συνδιοργάνωσης με το Δήμο Αλοννήσου

 

Εκδήλωση/ Διοργάνωση (ελάχιστη χρέωση τρίωρης διάρκειας)

α) 100 € / εκδήλωση

β) ΔΩΡΕΑΝ σε περίπτωση συνδιοργάνωσης με το Δήμο Αλοννήσου

Πληρωμή εφάπαξ.

Η 3ωρη διάρκεια αφορά μόνο στην εκδήλωση. Ο χρόνος προετοιμασίας αυτής (σκηνικά, διευθέτηση χώρου, κλπ.) δεν περιλαμβάνεται και συμφωνείται εύλογος χρόνος, αναλόγως του τύπου της εκδήλωσης, τέτοιος που δεν θα διαταράσσει το πρόγραμμα των προπονήσεων και δεν θα υπερβαίνει το προσήκον μέτρο.

Εκδήλωση/ Διοργάνωση (πέραν της τρίωρης διάρκειας)

α) 5 € / ώρα απασχόλησης

β) ΔΩΡΕΑΝ σε περίπτωση συνδιοργάνωσης με το Δήμο Αλοννήσου

Πληρωμή εφάπαξ.

Άναμμα προβολέων

Δ/Υ

Δ/Υ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ & ΣΤΙΒΟΥ

Α/Α

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΧΩΡΟΣ

ΧΡΗΣΗ

 

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

Γήπεδο ποδοσφαίρου (συνθετικός χλοοτάπητας) ή στίβου(ταρτάν)

Προπόνηση

10 € / προπόνηση

 

Αγώνας επαγγελματικής κατηγορίας

α) 10 € / αγώνα

β) ΔΩΡΕΑΝ σε περίπτωση συνδιοργάνωσης με το Δήμο Αλοννήσου

Πληρωμή εφάπαξ

Αγώνας ψυχαγωγικού χαρακτήρα

α) 10 € / αγώνα

β) ΔΩΡΕΑΝ σε περίπτωση συνδιοργάνωσης με το Δήμο Αλοννήσου

Πληρωμή εφάπαξ

Εκδήλωση/ Διοργάνωση

α) 10 € / εκδήλωση

β) ΔΩΡΕΑΝ σε περίπτωση συνδιοργάνωσης με το Δήμο Αλοννήσου

Πληρωμή εφάπαξ

2.

Άναμμα προβολέων πυλώνων

Προπόνηση/ Εκδήλωση

15 € / ώρα χρήσης

Ελάχιστη χρέωση 60’ λεπτά


Δ. Αθλούμενοι

Α/Α

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΧΩΡΟΣ

ΧΡΗΣΗ

 

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

Κλειστό Γυμναστήριο

Οποιοδήποτε πρόγραμμα άθλησης του Δήμου Αλοννήσου με κάρτα μέλους

80 € / αθλητικό έτος

·          Η συνδρομή προκαταβάλλεται πριν την έναρξη συμμετοχής στο τμήμα

15 € / μήνα

·          Η συνδρομή καταβάλλεται ανά μήνα

·          Η συνδρομή καταβάλλεται με την έναρξη συμμετοχής στο τμήμα ή τα τμήματα 

·          Δεν υπάρχει επιπλέον ποσό εγγραφής για κανένα από τα τμήματα άθλησης

60 € / αθλητικό έτος

10 € / μήνα

·          συγγενής 1ου βαθμού της ίδιας οικογένειας

·          τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες 

·          μονογονεϊκές οικογένειες (έως και το 17ο έτος του/των παιδιών)

·          για το δεύτερο, το τρίτο και παραπάνω τμήμα άθλησης που συμμετέχει ο ίδιος  αθλούμενος (στο πρώτο τμήμα κανονική συνδρομή)

·          οι άνεργοι υποδεικνύοντας την κάρτα ανεργίας σε κάθε ανανέωση συνδρομής

·          το ανήλικο/α παιδί/παιδία αν και οι δυο γονείς είναι άνεργοι

Όλοι οι παραπάνω οφείλουν να προσκομίσουν αποδεικτικό έγγραφο ή κάρτα ή ταυτότητα της ιδιότητάς τους προκειμένου να απολαμβάνουν την ειδική τιμή.

Στην περίπτωση διπλής ιδιότητας ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιλέξει μια από  τις δύο.

2.

Αίθουσα

Ενδυνάμωσης

Προπόνηση

100 €/ αθλητικό έτος

Η συνδρομή προκαταβάλλεται πριν την έναρξη συμμετοχής στο τμήμα

20 € / μήνα

·          Η συνδρομή καταβάλλεται ανά μήνα

·          Η συνδρομή καταβάλλεται με την έναρξη συμμετοχής στο τμήμα ή τα τμήματα

·          Δεν υπάρχει επιπλέον ποσό εγγραφής για κανένα από τα τμήματα άθλησης

2 € / Μεμονωμένη χρήση ψυχαγωγικού χαρακτήρα

Πληρωμή εφάπαξ

Επιβάλλεται η επίδειξη της αίτησης-δήλωσης με την οποία βεβαιώνεται η υγεία και η ικανότητα άθλησής τους

70 € / αθλητικό έτος

15 € / μήνα

·          συγγενής 1ου βαθμού της ίδιας οικογένειας

·          τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες 

·          μονογονεϊκές οικογένειες (έως και το 17ο έτος του/των παιδιών)

·          για το δεύτερο, το τρίτο και παραπάνω τμήμα άθλησης που συμμετέχει ο ίδιος  αθλούμενος (στο πρώτο τμήμα κανονική συνδρομή)

·          οι άνεργοι υποδεικνύοντας την κάρτα ανεργίας σε κάθε ανανέωση συνδρομής

·          το ανήλικο/α παιδί/παιδία αν και οι δυο γονείς είναι άνεργοι

Όλοι οι παραπάνω οφείλουν να προσκομίσουν αποδεικτικό έγγραφο ή κάρτα ή ταυτότητα της ιδιότητάς τους προκειμένου να απολαμβάνουν την ειδική τιμή.

Στην περίπτωση διπλής ιδιότητας ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιλέξει μια από  τις δύο.

3.

Δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου & στίβου

Μεμονωμένη χρήση ψυχαγωγικού χαρακτήρα (κατά τις ελεύθερες ώρες του κοινού)

ΔΩΡΕΑΝ

Επιβάλλεται η επίδειξη της αίτησης-δήλωσης με την οποία βεβαιώνεται η υγεία και η ικανότητα άθλησής τους